Зарубежные стихи читать онлайн


Кращі твори (збірник)

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Леся Українка
«Одним із перших, хто збагнув світову велич творчого генія Лесі Українки, був Михайло Грушевський. У вступному слові до матеріалів, опублікованих у «Літературно-науковому віснику» за 1913 р. і присвячених пам’яті письменниці, він писав: „…Вже перші 10–15 літ поставили її в перші ряди сучасної поезії. Одначе тільки в останнє п’ятиліття починається сей величезний, нестримний поступ її, якийсь титанічний хід по велетенських уступах, не рушених ніякою людською ногою, де кождий крок, кождий твір означав нову стадію, відкривав перед очами громадянства нашого все нові перспективи мислі, все нові обрії образів. Глубоко національна в своїй основі, всім змістом своїм зв’язана нерозривно з життям свого народу, з переживаннями нашої людини в теперішню переломову добу, ся творчість переводила їх на ґрунт вічних вселюдських змагань, уясняла в їх світлі й зв’язувала з одвічними переживаннями людськости […] В інших обставинах, ніж ми живемо, її твори переходили б в вибрані круги світової інтеліґенції, знаходили б тут тонких цінителів і адептів […] Смерть перервала сю путь у вселюдські простори. Але для нашого письменства і те, що вона встигла дати, зістається вічним даром, новою стадією розвою, історичним моментом в нашім культурнім, національнім поступі“…»

Вірші

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Поль Мари Верлен
Вірші» — книга поезій видатного французького поета Поля Верлена у перекладі Максима Рильського. «Принц поетів» і визнаний майстер символізму Поль Верлен посідає особливе місце серед видатних французьких ліриків кінця XIX століття. Поезія, на думку Верлена, повинна виражати певну невизначену реальність: невловимі порухи душі, швидкоплинні враження, мрію або, скоріше, її обриси. Новий сенс поезії вимагає й іншої форми.

Мистецтво поетичне

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Нікола Буало
«Мистецтво поетичне» (фр. LArt poetique) — віршований трактат французького поета, критика, теоретика класицизму Н. Буало (1636-1711), перекладений Максимом Рильським. Основні естетичні принципи французького класицизму Буало виклав у своєму найзнаменитішому творі «Мистецтво поетичне». Незважаючи на більше ніж трьохсотлітню давність, трактат цікавий і дотепер своїми оригінальнимим твердженнями про художню творчість, надто про роль пристрасті і сили в естетичному досвіді. Твір рясніє влучними і часом дотепними думками, як-от: «Дійти поезії парнаських верховин безумно мріє той, хто зроду їй не син...».

Гранати

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Поль Валері
«Гранати» Поля Валері – сонет, в якому автор метафорично осмислює широкий політ думки, червоний фрукт асоціюється в нього з архітектурою душі***. Переклад поезії був здійснений видатним українським митцем Дмитром Павличком.

Українські народні балади

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Коллектив авторов
Українські народні балади – це класичний поетичний жанр епохи романтизму. Сама етимологія слова (від італійського слова «балляре» – «танцювати») говорить про їхній пісенний лад. Як правило, у них оспівувалися історичні події. Цю добірку балад складають овіяні смутком історії, у яких смерть є головним героєм – «Бондарівна», «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить».

Contra spem spero

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Леся Українка
«Contra spem spero» Лесі Українки – життєствердний вірш, у якому головним мотивом є гартування духу, плекання внутрішньої незламності. Лірична героїня переконана, що лихі думи треба гнати геть, а найкраща перемога над лихом – це сміх і радість. Оптимізм і активна життєва позиція є характерними для поезії Лесі Українки «Contra spem spero».

Замість сонетів і октав

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Павло Тичина
«Замість сонетів і октав» Павла Тичини – збірка верлібрів, лейтмотивом якої є ідея перемоги добра, актуальні громадянські мотиви тут перемежовуються з легкою настроєвою лірикою***. Світову славу авторові принесли поетичні збірки «Сонячні кларнети», «Замість сонетів і октав», «В космічному оркестрі», «Плуг», «Вітер з України», публіцистичні видання «З минулого – в майбутнє», «Читаю, думаю, нотую», поеми «Шабля Котовського», «Сковорода», «Похорон друга», «З щоденникових записів». Павло Тичина – поет і перекладач, майстер українського символізму, який створив свій унікальний поетичний стиль – кларнетизм.

Вітер з України

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Павло Тичина
«Вітер з України» Павла Тичини – поетична збірка, у якій поєдналися громадянські мотиви з романтичною настроєвою лірикою***. Світову славу авторові принесли поетичні збірки «Сонячні кларнети», «Замість сонетів і октав», «В космічному оркестрі», «Плуг», «Вітер з України», публіцистичні видання «З минулого – в майбутнє», «Читаю, думаю, нотую», поеми «Шабля Котовського», «Сковорода», «Похорон друга», «З щоденникових записів». Павло Тичина – поет і перекладач, майстер українського символізму, який створив свій унікальний поетичний стиль – кларнетизм.

Сонячні кларнети

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Павло Тичина
«Сонячні кларнети» Павла Тичини – перша збірка автора, яка засвідчила неповторний поетичний талант митця***. Використовуючи багатство зорових та слухових образів, автор змальовує ніжні ліричні пейзажі, започатковуючи у книзі свій оригінальний ідіостиль творчості. Світову славу авторові принесли поетичні збірки «Сонячні кларнети», «Замість сонетів і октав», «В космічному оркестрі», «Плуг», «Вітер з України», публіцистичні видання «З минулого – в майбутнє», «Читаю, думаю, нотую», поеми «Шабля Котовського», «Сковорода», «Похорон друга», «З щоденникових записів». Павло Тичина – поет і перекладач, майстер українського символізму, який створив свій унікальний поетичний стиль – кларнетизм.

Плуг

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Павло Тичина
«Плуг» Павла Тичини – поетична збірка, у якій з великою силою духа звучать громадянські мотиви***. Як і для інших поетичних книг, для неї характерна яскрава образність, символізм і наявність авторських неологізмів. Світову славу авторові принесли поетичні збірки «Сонячні кларнети», «Замість сонетів і октав», «В космічному оркестрі», «Плуг», «Вітер з України», публіцистичні видання «З минулого – в майбутнє», «Читаю, думаю, нотую», поеми «Шабля Котовського», «Сковорода», «Похорон друга», «З щоденникових записів». Павло Тичина – поет і перекладач, майстер українського символізму, який створив свій унікальний поетичний стиль – кларнетизм.

Гаї шумлять

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Павло Тичина
«Гаї шумлять» Павла Тичини – добірка з трьох віршів, до якої входять поезії «Блакить мою душу обвіяла», «Гаї шумлять», «Не бував ти у наших краях»***. У них подано картини мальовничої природи рідного краю, ліричні пейзажі доповнені мотивом любові до України. Ці вірші є обов’язковою частиною шкільної програми. Перу автора належать збірки «Сонячні кларнети», «Замість сонетів і октав», «Плуг», «Вітер з України», «З минулого – в майбутнє», «Читаю, думаю, нотую», поеми «Похорон друга», «Скорбна мати» тощо. Павло Тичина – талановитий український поет, який працював у жанрах пейзажної, інтимної та філософської лірики.

Арфами, арфами…

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Павло Тичина
«Арфами, арфами…» Павла Тичини – добірка віршів, у якій поєдналися легка сугестивна лірика і громадянські мотиви***. Ліричний герой естетично сприймає дійсність, вміє милуватися красою і фіксувати її у влучних метафорах, водночас не залишаючись осторонь сумних кривавих подій реальності. Ці вірші є обов’язковою частиною шкільною програми. Перу автора належать збірки «Сонячні кларнети», «Замість сонетів і октав», «Плуг», «Вітер з України», «З минулого – в майбутнє», «Читаю, думаю, нотую», поеми «Похорон друга», «Скорбна мати» тощо. Павло Тичина – талановитий український поет, який працював у жанрах пейзажної, інтимної та філософської лірики.

Радість

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Олена Теліга
Поезії Олени Теліги – це енергія життєствердження, оптимізму й натхнення. Бути сильною, сховати біль, віддати перевагу дзвінкому сміху – така прерогатива ліричної героїні. Завжди можна знайти приводи для радості, яка втілюється у метафоричному образі безжурного вітрогона-хлопчини. Твори поетеси символічні, для них характерним є багатий асоціативний ряд та метафорика.

Зимові дерева

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Василь Стус
«Зимові дерева» Василя Стуса – поетична збірка, для якої характерні філософські роздуми над місцем людини у світі, гармонійно поєднані у верлібрах і в римованих віршах***. Світову славу митцю принесли збірки «Палімпсести», «Круговерть», «Веселий цвинтар», «Час творчості». Василь Стус – український поет-шістдесятник, майстер філософсько-сатиричної творчості, політв’язень СРСР, Герой України.

Веселий цвинтар

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Василь Стус
«Веселий цвинтар» Василя Стуса – поетична збірка, для якої характерні мотиви самотності і боротьби, філософське осмислення світу***. У ній ліричний герой постає морально і літературно зрілим, сповненим натхнення сказати світові своє поетичне слово. Світову славу митцю принесли збірки «Палімпсести», «Круговерть», «Веселий цвинтар», «Час творчості». Василь Стус – український поет-шістдесятник, майстер філософсько-сатиричної творчості, політв’язень СРСР, Герой України.

Палімпсести

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Василь Стус
«Палімпсести» Василя Стуса – це одна з найбільш відомих поетичних збірок автора, наповнена філософсько-експресіоністичними образами шляху, долі, смерті і боротьби***. У ній відображені внутрішні переживання автора власного арешту, численні стилістичні прийоми увиразнюють поетику віршів. Світову славу митцю принесли збірки «Палімпсести», «Круговерть», «Веселий цвинтар», «Час творчості». Василь Стус – український поет-шістдесятник, майстер філософсько-сатиричної творчості, політв’язень СРСР, Герой України.

Круговерть

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Василь Стус
«Круговерть» Василя Стуса – поетична збірка, для якої характерні натурфілософські роздуми над красою світу, які поєднуються з життєствердними закликами до духовної боротьби***. Світову славу митцю принесли збірки «Палімпсести», «Круговерть», «Веселий цвинтар», «Час творчості». Василь Стус – український поет-шістдесятник, майстер філософсько-сатиричної творчості, політв’язень СРСР, Герой України.

Поезії та сонети

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Юліуш Словацький
«Поезії та сонети» Юліуша Словацького – добірка, в яку увійшли найвідоміші твори автора***. Провідними мотивами у них є переживання за долю рідного народу та особисті настроєві роздуми ліричного героя. Переклад поезій був здійснений видатним українським митцем Дмитром Павличком.

Ода радості

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Йоган Фрідріх Шиллер
«Ода радості» Йогана Фрідріха Шіллера – одна з найкращих поезій автора, сповнена життєствердних закликів прославляти все радісне та світле як прояв Божого творіння. Переклад був здійснений видатним українським митцем Дмитром Павличком.

Вірші

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Мігель де Сервантес
«Вірші» Мігеля де Сервантеса - це добірка, яка складається з чотирьох поезій: «Розмова Баб’єки з Росинантом», «Циганочка», «Хто джерело й отаву запашну…», «Священна дружбо, ти, що на землі…»***. Ці твори представляють легку настроєву лірику. Переклад поезій був здійснений видатним українським митцем Дмитром Павличком.

Ельдорадо

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Володимир Самійленко
Поезії Володимира Самійленка «Патріоти» та «Ельдорадо» – це соціально-політична гостра сатира. Ліричний герой розповідає про псевдопатріотів, які лише на словах люблять Україну. Образ Ельдорадо – чарівного краю, де за правду б’ють батогами, а за провинності карають лише бідних, постає також у саркастичних тонах.

Козак і король

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Степан Руданський
«Пан і Іван у дорозі», «Козак і король», «Запорожці у короля» Степана Руданського – це віршовані жартівливі замальовки, мова яких – легка, проста, близька до народної. Герої творів – кмітливі і вправні на хитрощі, тож знаходять вихід навіть у складних ситуаціях. Іван, що не дозволяє панові ошукати себе, козак, який зумів розгадати всі загадки короля, – Степан Руданський возвеличує простих людей, їхній гнучкий розум і життєву мудрість.

Родинно-побутові пісні

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Коллектив авторов
Родинно-побутові пісні – це проспіваний народом тонкий психологізм стосунків чоловіка і жінки. Молодість – для кохання, але кохання буває різним: в когось, мов терновий вінок, а в когось – ніби чиста квітка. Закоханість і зрілі почуття, розлука і перевірка часом – усі стадії цього великого почуття оспівані у родинно-побутових піснях.

Вибрані твори

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Едгар По
«Вибрані твори» Едгара По – добірка, яка складається з трьох поезій: «До науки», «Палац духів», «Місто в морі»***. Провідними мотивами творів є проблема свободи творчості, тлінності усього земного і нещадності смерті. Переклад поезій був здійснений видатним українським митцем Дмитром Павличком.

Вірші про кохання

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Франческо Петрарка
«Вірші про кохання» Франческа Петрарки – добірка, до якої увійшли найкращі зразки інтимної лірики автора***. Ліричний герой цих творів возвеличує образ коханої Лаури, оспівує її красу і чарівність. Переклад поезій був здійснений видатним українським митцем Дмитром Павличком.

Захочеш і будеш

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Олег Ольжич
Поезії Олега Ольжича «Господь багатий нас благословив» та «Захочеш і будеш» – це класичні зразки філософської лірики. Внутрішні монологи душі, роздуми над величчю світу, над його божественною природою, над можливостями людського духу поєднані з гарною ритмікою і багатством образів. Людина має багато дарів на землі – творчість, любов, вогонь самопосвяти. Варто лише обрати вірний шлях, стати сам на сам зі своїм сумлінням, захотіти – і просто бути у цьому світі.

Україна в старовину

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Олександр Олесь
«Заспів», «Україна в старовину» та «Наші предки – слов’яни» – вірші, в яких Олександр Олесь зобразив історію давньої України часів князівства. Це був період співжиття людей і богів, коли Дажбог освітлював землю, а Стрибог вільно літав степами. Міфічні істоти населяли густі ліси і не ховалися, а люди згуртовувалися у роди і племена. Вже тоді Україна мужньо боролася з ворогами, відстоюючи свою свободу.

Чари ночі

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Олександр Олесь
Поезії Олександра Олеся «З журбою радість обнялася», «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!» – це глибокі ліричні роздуми над плинністю життя, над вічною боротьбою радощів і смутку, над долею рідного слова. Шлях людини – постійні запитання, які лишаються без відповідей. Ліричний герой переконаний, що треба ловити короткі моменти краси, адже «загине все без вороття». Насичені яскравими метафорами, вірші Олександра Олеся гармонійно поєднують сугестивні та медитативні елементи.

Вибрані вірші

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Ципріан Норвід
«Вибрані вірші» Ципріана Норвіда – добірка, до якої увійшли одні з найвідоміших поезій автора***. Ліричний герой цих творів вдається до самоаналізу, розмірковує над долею рідного народу. Переклад поезій був здійснений видатним українським митцем Дмитром Павличком.

Избранные стихотворения

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Анакреонт
Анакреонт – древнегреческий лирический поэт, один из девяти лириков. В число лирических сочинений, помимо гимнов  и парфениев (хоровых песен, исполнявшихся девушками), входят также любовные песни и стихотворения-жалобы на скоротечность молодости и быстрый приход старости.

Кабы не радуга

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Борис Херсонский
В сборник «Кабы не радуга» вошли избранные стихи прошлых лет и написанные в последние два года. Их главный герой – время, история, пласты которой наслаиваются один на другой и предстают в парадоксальном смешении. Для поэзии Б. Херсонского также характерны библейский подтекст, христианские и иудейские мотивы. Мифологические герои живут рядом с реальными людьми и оживают в тех стихах, которые сам автор называет «биографической лирикой». Название этого сборника связано с библейской Книгой Бытия, где радуга символизирует завет между Богом и Ноем: нового по-топа уже не будет. Это обещание, обетование звучит на фоне трагических событий последних лет, которые наполнены тревожным ожиданием. Ряд стихотворений последних лет публикуются впервые.

Вибрана поезія

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Адам Міцкевич
«Вибрана поезія» Адама Міцкевича – добірка, до якої увійшли одні з найвідоміших віршів автора***. У них представлені особисті інтимні переживання ліричного героя. Переклад поезій був здійснений видатним українським митцем Дмитром Павличком.

Петербург

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Адам Міцкевич
«Петербург» Адама Міцкевича – поема, в якій автор передає своє бачення міста у похмурих тонах, зазначивши, що це місто побудував сатана***. Переклад твору був здійснений видатним українським митцем Дмитром Павличком.

Вибрані сонети

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Стефан Малларме
«Вибрані сонети» Стефана Малларме – добірка, яка складається з чотирьох поезій вищезазначеного жанру***. Вони представляють собою меланхолійно-настроєві роздуми про кохання. Переклад поезій був здійснений видатним українським митцем Дмитром Павличком.

Вибрані твори

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Редьярд Кіплінг
«Вибрані твори» Редьярда Кіплінга – добірка, яка складається з двох віршів: «Якщо» та «Пісня Макдони»***. У них ліричний герой наголошує, що людство прийшло до духовного звиродніння, і лише той може зватися «Людиною», хто наділений моральними чеснотами і готовий боротися за правду.

Песнь о Гайавате

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Генри Уодсуорт Лонгфелло
«Песнь о Гайавате» — эпическая поэма талантливого американского поэта Генри Уодсуорта Лонгфелло (англ. Henry Wadsworth Longfellow, 1807 – 1882).*** «Песнь о Гайавате» - подлинный памятник американской литературы, сюжет которого основан на индейских легендах. Особенностью поэмы стало то, что ее стихотворный размер позаимствован из "Калевалы". В книгу входят восемь произведений, в которых автор описывает тяжелую жизнь темнокожих рабов. Это вклад поэта в американское движение за отмену рабства. Уже при жизни Генри Лонгфелло пользовался большой популярностью среди читателей. Он известен не только как поэт, но и как переводчик, особенно удачным является его перевод «Божественной комедии» Данте.

Найкраща поезія

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Янка Купала
«Найкраща поезія» Янки Купали – це добірка віршів видатного білоруського поета, до якої увійшли найвідоміші твори автора, присвячені проблемам долі рідного народу і соціальної несправедливості***. Переклад поезій був здійснений видатним українським митцем Дмитром Павличком.

Маруся Богуславка

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Пантелеймон Куліш
«Маруся Богуславка» Пантелеймона Куліша – це поема, у якій автор використав сюжет народної думи про сміливу дівчину-бранку, яка врятувала українських козаків з турецького полону***. Автор романтизує образ героїні і возвеличує її сміливість.

Вибрані твори

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Франсиско де Кеведо-і-Вільєгаса
«Вибрані твори» Франсиско де Кеведо-і-Вільєгаса – добірка, яка складається з чотирьох поезій: «Все забирає рік життя з собою…», «Склепити зможе темрява остання…», «Печально я дивлюсь на стіни батьківщини…», «Учора сном було, землею завтра буде…»***. Цим творам притаманний меланхолійно-філософський настрій. Роздуми над всевладністю смерті є домінуючими у них. Переклад поезій був здійснений видатним українським митцем Дмитром Павличком.

Орлеанская девственница. Философские повести (сборник)

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Вольтер
Парадоксальное смешение глубоких философских идей и остроумной пародии на приключенческие романы – «Философские повести» Вольтера впервые показали, что самые глубинные, кардинальные вопросы бытия могут быть изложены понятным и увлекательным языком. Насмешливый стиль Вольтера блистательно проявился в «Орлеанской девственнице», дерзкой пародии, написанной не для печати. Яркие образы развратных и лживых священнослужителей, охотящихся за девичьей честью Жанны, превратили освященную Церковью легенду о непорочной орлеанской деве в едкую и беспощадную сатиру на ханжеские нравы духовенства и Церкви. [b][i]В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн.[/i][/b]

Весна

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Богдан-Ігор Антонич
«Весна», «На шляху», «Назустріч» – це вірші Богдана-Ігоря Антонича, які увійшли до цієї невеличкої збірки та є яскравим прикладом натурфілософської лірики. Мотив єднання людини з природою, їхнього взаємопроникнення для його поезії є наскрізним. Манера письма Б.-І. Антонича – модерна, оскільки у ній наявні цікаві метафори і порівняння. Ніч, у рушницю якої хтось вклав зорі-кулі, ластівки, які записують початок дня у свою пташину книгу – світ природи постає в його віршах у романтично-символічних тонах.

Драй Салвейджес

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Томас Еліот
«Драй Салвейджес» Томаса Стернза Еліота – філософська поезія, ліричний герой якої роздумує над сутністю часу, над минулим і майбутнім***. Переклад був здійснений видатним українським митцем Дмитром Павличком.

Данило Галицький

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Микола Бажан
«Данило Галицький» Миколи Бажана — історична поема, в якій автор возвеличує патріотизм українського князя. Проектуючи події давнини на сучасні для митця реалії, автор закликає до відважності і патріотизму. Світову славу письменнику принесли твори «Будівлі», «Гофманова ніч» «Нічні концерти», «Гетто в Умані», «Розмова сердець», «Дорога», «Політ крізь бурю», «Безсмертя», «Данило Галицький», «Нічні роздуми старого майстра» тощо. Микола Бажан — український поет, культуролог, енциклопедист, творив здебільшого у експресіоністично-бароково-романтичному стилі.

Освобожденный Прометей

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Перси Биши Шелли
«Освобожденный Прометей» - блестящая романтическая драма в стихах, созданная Перси Биши Шелли, величайшим английским поэтом XIX века по мотивам греческих мифов. Главный герой драмы титан Прометей, осужденный верховным олимпийским богом Юпитером терпеть мучительную пытку, не покоряется тирану и предрекает ему падение с престола и вечную тьму…

Стихотворения

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Фридрих Шиллер
«Стихотворения» - произведение немецкого поэта, философа, теоретика искусства и драматурга, представителя романтизма и направления «Буря и натиск» в литературе Ф. Шиллера (1759 – 1805).*** Сборник вышел в 1805 году. В немецкой литературе новое движение получило название «Бури и натиска». Оно связано с отказом от рационалистических постулатов классицизма XVIII века. Предпочтение отдается предельной эмоциональности и крайним проявлениям индивидуализма. В творчестве «бунтари» усиливают свой натиск на феодальное общество. Критика тиранов, княжеского деспотизма становится все более социально и исторически конкретной, сопровождается взрывами свободолюбивых чувств. Литераторы борются за раскрепощение мысли. Их герои индивидуально неповторимы. Поэтические жанры носят эмоциональную или лирическую окраску. Изображая действительность, Шиллер стремится выразить к ней свое отношение. Искусство меньше всего им понимается как простое, «зеркальное» подражание природе. Оно - творчество, связанное с воплощением общественно-эстетического идеала поэта. Перу Шиллера принадлежат и такие произведения: «Деметриус», «Орлеанская дева».

Стихотворения

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Рене Франсуа Сюлли-Прюдом
«Стихотворения» - поэтический сборник гениального французского поэта и прозаика Рене Франсуа Сюлли-Прюдома (франц. Rene Francois Sully-Prudhomme, 1839-1907). *** Переживания героя о несчастной любви приводят к великодушному отречению от мирских благ и суетных надежд. Р. Ф. Сюлли-Прюдом также является автором книг «Итальянские зарисовки», «Испытания», «Авгиевы конюшни», «Военные впечатления», «Бунт цветов», «Судьба», «Франция» и «Напрасная нежность». Рене Франсуа Сюлли-Прюдом стал первым лауреатом Нобелевской премии по литературе, будучи противником романтической школы поэтов.

Озарения

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Артюр Рембо
Данная книга – Illuminations – «Озарения» – была написана, вероятнее всего, в период с 1873 по 1875 г.г. во время странствий Рембо и Верлена по Бельгии, Англии и Германии. Впервые опубликована частями в парижском литературном обозрении La Vogue в 1886 г. Само слово illuminations было предложено Верленом и, по его же словам, взято из английского языка как обозначение «цветных миниатюр», украшавших средневековые книги. «Озарения» – 42 стихотворения в прозе – калейдоскоп причудливых и ярких картин, волшебных ландшафтов, как бы в тумане тающих фигур возлюбленных, полных горечи воспоминаний о детстве и ускользающей юности. Написанные явно под влиянием прозаических отрывков Бодлера, «Озарения» принципиально отличаются от них, прежде всего, отсутствием, а возможно и намеренным разрушением последовательности в изложении событий и плавных переходов от одной истории к другой. Это отличие делает «стихотворения в прозе» Рембо сюрреалистически насыщенными и в высшей степени поэтичными. Новейшие переводы этих текстов (выполненные Евгением Шешиным в период с 2008 по 2015 г.г.) предназначены для широкого круга читателей, интересующихся французской поэзией XIXвека.

Посох и четки (сборник)

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Магомед Ахмедов
В новую книгу стихов известного аварского поэта Магомеда Ахмедова – ученика Расула Гамзатова – вошли переводы его произведений на русский язык, а также цикл размышлений поэта о классиках русской и дагестанской поэзии от Александра Пушкина до Расула Гамзатова. Стихи Магомеда Ахмедова просты и чисты, как горные родники, но в то же время они обладают глубокой интеллектуальностью, высокой духовностью, нравственной целостностью. В них звучат тревога, любовь и надежда сегодняшнего дня. Новая книга поэта – это новая вершина его истинно народного творчества. Магомед Ахмедов – Народный поэт Дагестана, лауреат многих литературных премий России.

Сонеты. Гамлет

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Уильям Шекспир
Настоящие издание бессмертных произведений Уильяма Шекспира является по своему уникальным в современной Российской литературе, так как был впервые предпринят дословный перевод автора. Этот титанический труд осуществил поэт – переводчик Николай Самойлов. Избавив Шекспира от литературных наслоений, нанесённых переводчиками двадцатого века, Самойлов показал читателям реальное и, как оказалось, весьма актуальное творчество мирового гения. Знакомьтесь с настоящим Шекспиром. Для широкого круга читателей.

А старый пират…

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Эдуард Лимонов
Стихи оголтелого человека Старым пиратом назвал меня Тьерри Мариньяк – приятель моих парижских лет. «Comment са va, vieux pirate?!» (Как все идет, старый пират?!) – воскликнул он, похлопывая меня по спине, когда мы встретились недавно в Москве и обнялись. О том, «как все идет» у старого пирата, откроет вам эта книга. В ней читатель найдет стихи моим любимым деткам и злой красавице-жене, подружке Е. и подружке Н., и даже московскому градоначальнику, преследующему поэта судебным иском в полмиллиона. Исторические реминисценции, осколки легенды о Фаусте, стихи к мертвой Наталье Медведевой, стихи к банкирам и к уродливой Москве, «где демоны над головой / на зданиях сидят», стихотворения на злобу дня – о мировом экономическом кризисе, стихи на смерть Майкла Джексона, отклик на аварию Саяно-Шушенской ГЭС – вот чем полон пиратский сундук. Короче, перед вами новый сундук стихов «оголтелого человека», как характеризовал меня недавно один критик. Я и есть оголтелый vieux pirate. Э. Лимонов

«Восточный экспресс» в Вечность для Р. Б., Г. К. Ч. и Дж. Б. Ш.

Жанр: Зарубежные стихи
Автор: Рэй Брэдбери
«Когда умру, умчит ли в смертный сон Меня, Шоу, Честертона сей вагон? Всевышний, сделай так, чтоб мы могли Сквозь Вечность плыть все дальше от земли И бесконечный разговор вести…»


Все книги расположенные на портале предоставляются исключительно для ознакомления и в ограниченном размере. Помните, что Вы обязаны приобрести лицензионную версию. Уважаемые правообладатели! Если Вы нашли на сайте Ваш контент, и хотите его удалить, пишите на knigitutnet@gmail.com
© 2016 knigi-tut.net - Тут можно читать и скачать книги. - карта сайта